Η εταιρία

Το “Life on the Road” ανήκει στο ταξιδιωτικό γραφείο Axos Travel. Η εταιρεία μας βρίσκεται στο χώρο του τουρισμού και των διεθνών οδικών τουριστικών μεταφορών από το 1976. Μέσα σε αυτή την περίοδο της λειτουργίας της έχουμε να επιδείξουμε ένα πλούσιο έργο, τόσο σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου όσο και ιδιωτικά.

Το “Life on the Road” διοργανώνει εκδρομές με πολυτελή πούλμαν στην Ελλάδα. 

Η γνώση και η εμπειρία μας, κάνει τις μετακινήσεις ασφαλείς και ευχάριστες για όλους.

X